Steun straatkinderen in Mongolie

Wij gaan ons inspannen voor de Asian Foundation. Dit is een stichting die hulp biedt aan kansarme kinderen in Mongolie. We hopen een vette envelop te overhandigen in Ulaanbaatar!

www.asianfoundation.nl

Onder vermelding van ‘Twee mongolen’ kunnen de donaties overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer;

Bank #: 31.31.17.888 t.n.v. Asian Foundation te Rotterdam.